• /´taim¸læg/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khoảng cách thời gian giữa hai sự kiện có liên quan
  the time-lag between research and development
  khoảng thời gian giữa nghiên cứu và phát triển

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  độ trễ thời gian

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X