• /ə'mʌɳ/

  Thông dụng

  Cách viết khác amongst

  Giới từ

  Giữa, ở giữa
  among the crowd
  ở giữa đám đông
  Trong số
  among the guests were...
  trong số khách mời có...

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  trong số

  Kỹ thuật chung

  giữa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X