• (đổi hướng từ Tittering)
  /´titə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cười khúc khích
  Tiếng cười khúc khích

  Nội động từ

  Cười khúc khích

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  snicker , snigger
  noun
  snicker , snigger

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X