• /´titjulə/

  Thông dụng

  Tính từ

  Giữ chức (do có tước vị)
  Chức vụ danh nghĩa (không có thực quyền)
  the titular Head of State Quốc trưởng về danh nghĩa
  danh từ
  Người giữ chức
  Người giữ chức vụ danh nghĩa

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  giữ chức do có tước vị
  người giữ chức
  người thực thụ
  thực thụ
  titular head of an organization
  người chịu trách nhiệm thực thụ của một tổ chức
  titular possessions
  tài sản sở hữu thực thụ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X