• /´nɔminəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) tên; danh
  nominal list
  danh sách
  Chỉ có tên; danh nghĩa; hư
  nominal head of state
  quốc trưởng danh nghĩa
  nominal authority
  hư quyền
  Nhỏ bé không đáng kể
  nominal price
  giá không đáng kể, giá rất thấp (so với giá thực)
  nominal error
  sự sai sót không đáng kể
  (ngôn ngữ học) như danh từ, giống danh từ

  Hóa học & vật liệu

  đặt tên

  Nguồn khác

  Toán & tin

  thuộc (tên)

  Nguồn khác

  Xây dựng

  danh nghĩa
  nominal capacity
  khả năng danh nghĩa
  nominal load
  tải trọng danh nghĩa
  nominal modular dimension
  kích thước môđun danh nghĩa
  nominal output
  hiệu suất danh nghĩa
  nominal speed
  vận tốc danh nghĩa
  nominal thickness
  độ dày danh nghĩa
  trên danh nghĩa

  Kỹ thuật chung

  danh định
  area of nominal
  diện tích danh định
  nominal amplitude
  biên độ danh định
  nominal amplitude of luminance signal
  biên độ danh định của tín hiệu sáng
  nominal angle of separation
  khoảng cách góc danh định
  nominal band
  dải danh định
  nominal bandwidth
  dải thông danh định
  nominal battery voltage
  danh định của bình diện
  nominal bearing resistance
  sức kháng đỡ danh định
  nominal capacity
  năng suất danh định
  nominal carrier frequency
  tần số sóng mang danh định
  nominal centre frequency of a channel
  tần số chính danh định của đường kênh
  nominal changeover point
  điểm chuyển mạch danh định
  nominal changeover point
  nhiệt độ chuyển mạch danh định
  nominal characteristic
  đặc trưng danh định
  nominal content
  lượng chứa danh định
  nominal current
  dòng điện danh định
  nominal cut-off frequency of a filter
  tần số cắt danh định của bộ lọc
  nominal deviation
  sự lệch hướng danh định
  nominal diameter
  đường kính danh định
  nominal diameter of pipe
  đường kính danh định của ống dẫn
  nominal diameter of the hole
  đường kính danh định của lỗ khoan
  nominal direction
  hướng danh định
  nominal effective cut-off frequency
  tần số cắt danh định hiệu dụng
  nominal field-strength
  trường danh định
  nominal freezing time
  thời gian kết đông danh định
  nominal frequency
  tần số danh định
  nominal frequency value
  trị số danh định tần số
  nominal line pitch
  bước dòng danh định
  nominal line pitch
  khoảng cách dòng danh định
  nominal line-up level
  mức đều chỉnh danh định
  nominal load
  tải trọng danh định
  nominal longitude separation
  khoảng cách kinh tuyến danh định
  nominal moment strength of a section
  sức chịu mômen danh định của một mặt cắt
  nominal output
  sản lượng danh định
  Nominal Overall Reference Equivalent (NORE)
  đương lượng tham chiếu tổng thể danh định
  nominal page
  trang danh định
  nominal page size
  kích thước trang danh định
  nominal price
  giá danh định
  nominal refrigeration
  năng suất lạnh danh định
  nominal refrigeration
  tấn lạnh danh định
  nominal response curve
  đáp tuyến danh định
  nominal size
  kích thước danh định
  nominal spacing
  khoảng cách danh định
  nominal speed
  tốc độ danh định
  nominal strength
  cường độ danh định
  nominal stress
  ứng suất danh định
  nominal T network
  mạng hình T danh định
  nominal temperature
  nhiệt độ danh định
  nominal test signal
  tín hiệu thử nghiệm danh định
  nominal thickness
  độ dày danh định
  nominal ton
  năng suất lạnh danh định
  nominal ton
  tấn lạnh danh định
  nominal transfer rate
  tốc độ biến đổi danh định
  nominal transmission rate
  tốc độ truyền danh định
  nominal usable field strength
  trường danh định dùng được
  nominal value
  giá trị danh định
  Nominal Velocity of Propagation (NVP)
  vận tốc truyền sóng danh định
  nominal voltage
  điện áp danh định
  nominal wavelength
  bước sóng danh định
  nominal width
  độ rộng danh định
  ghi
  quy định (giá)
  tên

  Kinh tế

  trên danh nghĩa
  nominal exchange
  giao dịch trên danh nghĩa
  trên phiếu
  nominal amount
  số tiền ghi trên phiếu
  nominal par
  giá danh nghĩa trên phiếu

  Nguồn khác

  Nguồn khác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X