• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to be paid by the piece
  được trả lương theo sản phẩm

  Xem thêm piece

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X