• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to be quite at home on (in, with) a subject
  thành thạo (thông thạo, quen thuộc, biết rõ) một vấn đề

  Xem thêm home

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X