• Idioms

    To be submerged by paperwork
    Ngập lụt vì giấy tờ chồng chất

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X