• /səb´mə:dʒd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Chìm; ngập; ở dưới mặt biển..
  a partly-submerged wreck
  một xác tàu bị chìm một phần

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  (adj) bị chìm ngập, ngập

  Hóa học & vật liệu

  bị chìm ngập

  Kỹ thuật chung

  chìm
  automatic submerged arc welding
  sự hàn hồ quang chìm tự động
  submerged arc welding
  hàn hồ quang nhúng chìm
  submerged arc welding
  sự hàn hồ quang chìm
  submerged arc-welding
  sự hàn hồ quang chìm (dưới lớp trợ dung)
  submerged coil evaporator
  thiết bị bốc hơi chìm
  submerged condenser
  bộ ngưng chìm
  submerged condenser
  bộ ngưng tụ kiểu chìm
  submerged crest of spillway
  đỉnh chìm của đập tràn
  submerged dam
  đập chìm
  submerged float
  phao chìm
  submerged framework
  ván khuôn chìm
  submerged hydraulic jump
  nước nhảy chìm
  submerged jet
  vòi phun chìm
  submerged joint
  mối nối chìm
  submerged overfall
  đập tràn chìm
  submerged pier
  trụ (cầu) chìm
  submerged pump
  máy bơm chìm
  submerged refrigeration battery
  dàn bay hơi nhúng chìm
  submerged weir
  đập chìm
  submerged weir
  đập tràn chìm
  ngập
  submerged bank
  mái dốc ngập nước
  submerged broad-crested weir
  đập tràn đỉnh rộng ngập nước
  submerged drop
  bậc nước chảy ngập
  submerged efflux
  dòng chảy ngập
  submerged jet
  tia nước chảy ngập
  submerged jump
  nước nhảy ngập
  submerged orienting
  lỗ ngập
  submerged orifice
  cửa tràn ngập
  submerged orifice
  lỗ ngập
  submerged pump
  máy bơm ngập nước
  submerged slope
  mái dốc ngập nước
  submerged slope
  sườn dốc ngập nước
  submerged weir
  đập ngập nước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X