• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to bow the knee before somebody
  chịu phục tùng ai, chịu khuất phục trước người nào

  Xem thêm knee

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X