• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to do sth till one is blue in the face
  cật lực làm việc gì

  Xem thêm blue

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X