• /blu:/

  Thông dụng

  Tính từ

  Xanh
  dark blue
  xanh sẫm
  (thông tục) chán nản, thất vọng
  to feel blue
  cảm thấy chán nản
  things look blue
  mọi việc có vẻ đáng chán, mọi việc có vẻ đáng buồn
  blue study
  sự ưu tư buồn bã, sự suy nghĩ ủ ê
  Buồn
  Hay chữ (đàn bà)
  Tục tĩu (câu chuyện)
  (chính trị) (thuộc) đảng Tô-ri
  to drink till all's blue
  uống say mèm, uống say bí tỉ
  to make (turn) the air blue
  chửi tục
  once in a blue moon

  Xem moon

  to beat sb black and blue
  đánh ai đến thâm tím mình mẩy
  to scream blue murder
  kêu ca ầm ĩ
  to do sth till one is blue in the face
  cật lực làm việc gì
  Sb's blue-eyed boy
  Con cưng của ai (nghĩa bóng)

  Danh từ

  Màu xanh
  to be dressed in blue
  mặc quần áo màu xanh
  Phẩm xanh, thuốc xanh
  Paris blue
  xanh Pa-ri
  ( the blue) bầu trời
  ( the blue) biển cả
  Vận động viên điền kinh (trường đại học Ôc-phớt và Căm-brít); huy hiệu vận động điền kinh (trường đại học Ôc-phớt và Căm-brít)
  the dark blues
  những vận động viên điền kinh của trường đại học Ôc-phớt
  the light blues
  những vận động viên điền kinh của trường đại học Căm-brít
  Nữ học giả, nữ sĩ ( (cũng) blue stocking)
  ( số nhiều) sự buồn chán
  to be in the blues; to have the blues
  buồn chán
  to give someone the blues
  gây nỗi buồn chán cho ai
  a bolt from the blue

  Xem bolt

  out of the blue
  hoàn toàn bất ngờ
  blue blood
  con nhà nòi
  the boys in blue
  toán cảnh sát, nhóm cảnh sát

  Ngoại động từ

  Làm xanh, nhuộm xanh
  Hồ lơ (quần áo)
  (từ lóng) xài phí, phung phí (tiền bạc)

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Ô tô

  Xanh dương, xanh nước biển, xanh hoà bình

  Xây dựng

  phẩm xanh

  Điện lạnh

  màu lam
  màu lơ

  Kỹ thuật chung

  nhuộm xanh (thép)
  màu xanh
  azure blue
  màu xanh da trời
  berlin blue
  màu xanh phổ
  blue adder
  bộ cộng màu xanh lơ
  blue blindness
  mù màu xanh
  blue heat
  sự nung đến mầu xanh
  blue-green laser
  laze màu xanh lam
  navy blue
  màu xanh nước biển
  prussian blue
  màu xanh sẫm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X