• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to fasten on (upon)
  nắm chắc lấy, bám chặt lấy; vớ, nắm lấy (một cớ, một cơ hội)

  Xem thêm fasten

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X