• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to gen sb up on sth
  cung cấp cho ai những thông tin về cái gì

  Xem thêm gen

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X