• /dʒen/

  Thông dụng

  Danh từ (quân sự), (từ lóng)

  (viết tắt) của general information
  Bản tin (phát cho tất cả sĩ quan các cấp trước khi bước vào chiến dịch)

  Ngoại động từ

  to gen sb up on sth
  cung cấp cho ai những thông tin về cái gì
  they are not fully genned up on ammunitions
  họ không được cung cấp đầy đủ thông tin về đạn dược

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X