• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to get (take) the wrong sow by the ear
  râu ông nọ cắm cằm bà kia

  Xem thêm sow

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X