• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to get /have sb's undivided attention
  là người hoặc vật duy nhất được để ý đến, được ai đặc biệt quan tâm

  Xem thêm attention

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X