• Thông dụng

    Thành Ngữ

    to get down to brass tacks
    (từ lóng) đi sâu vào bản chất của vấn đề

    Xem thêm brass

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X