• /brɑ:s/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đồng thau
  Đồ vật làm bằng đồng thau; bia đồng khắc ở mộ
  ( the brass) (âm nhạc) kèn đồng
  (từ lóng) sự vô liêm sỉ, sự trơ tráo; sự hỗn xược
  (từ lóng) tiền bạc
  (kỹ thuật) cái lót trục, ống lót

  Tính từ

  Bằng đồng thau
  I don't care a brass farthing

  Xem care

  to get down to brass tacks
  (từ lóng) đi sâu vào bản chất của vấn đề
  Đi vào vấn đề cụ thể
  as bold as brass

  Xem bold

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đồng thau

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  đồng thau

  Cơ khí & công trình

  máng lót ổ trục

  Điện

  đồng (đồng than)

  Điện lạnh

  vàng đồng

  Kỹ thuật chung

  bọc bằng đồng thau
  đồng
  aluminium brass
  đồng pha nhôm
  beta brass
  đồng thau beta
  bookbinder's brass
  ống lót đóng sách
  bottom brass
  đồng thau đáy
  brass bearing
  ổ đồng
  brass foil
  lá đồng thau
  brass nail
  đinh bằng đồng
  brass pipe
  ống đồng
  brass round-head wood screw
  vít gỗ đầu tròn bằng đồng thau
  brass screw
  vít đồng thau
  brass smith
  thợ rèn đồng thau
  brass solder
  hợp kim hàn đồng
  brass solder
  vảy hàn đồng thau
  brass wire
  dây đồng thau
  brass works
  công việc với đồng thau
  cast brass
  đồng thau đúc
  forgeable brass
  đồng rèn được
  free-cutting brass
  đồng thau dễ cắt
  hard brass
  hoàng đồng cứng
  hard brass solder
  sự hàn bằng đồng thau cứng
  high brass
  đồng thau chất lượng cao
  red brass
  đồng đỏ
  red brass
  đồng thau đỏ
  tin brass
  đồng thau thiếc
  đồng thau
  beta brass
  đồng thau beta
  bottom brass
  đồng thau đáy
  brass foil
  lá đồng thau
  brass round-head wood screw
  vít gỗ đầu tròn bằng đồng thau
  brass screw
  vít đồng thau
  brass smith
  thợ rèn đồng thau
  brass solder
  vảy hàn đồng thau
  brass wire
  dây đồng thau
  brass works
  công việc với đồng thau
  cast brass
  đồng thau đúc
  free-cutting brass
  đồng thau dễ cắt
  hard brass solder
  sự hàn bằng đồng thau cứng
  high brass
  đồng thau chất lượng cao
  red brass
  đồng thau đỏ
  tin brass
  đồng thau thiếc
  lót bằng đồng thau

  Kinh tế

  tiền bạc
  trả hết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X