• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to get on one's legs (feet)
  di?n thuy?t, nói chuy?n tru?c công chúng

  Xem thêm get

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X