• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to get on to a side-track
  ra ngoài đề, lạc đề

  Xem thêm side-strack

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X