• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to get one's teeth into something
  giải quyết cái gì, tập trung vào cái gì

  Xem thêm tooth

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X