• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to get someone's blood up
  làm cho ai nổi nóng

  Xem thêm blood

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X