• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to get sth down to a fine art
  làm việc gì một cách thành thạo

  Xem thêm fine

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X