• Idioms

    To go, ride, at a foot-pace
    (Ngựa)Đi, chạy chậm, chạy bước một

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X