• Idioms

    To go for a short run before breakfast
    Chạy chậm một đoạn ngắn trước khi ăn sáng

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X