• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to gum up the works
  làm cho một hệ thống bị tê liệt

  Xem thêm gum

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X