• /gʌm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chất gôm
  Kẹo gôm ( (cũng) gum-drop)
  ( số nhiều) nướu răng, lợi
  by gum
  lạy Chúa!

  Ngoại động từ

  Dán dính
  to gum (the edges of) a newspaper
  dán (các mép của) một tờ báo
  to gum two pieces of paper together
  dán hai mẩu giấy lại với nhau
  to gum up the works
  làm cho một hệ thống bị tê liệt

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  chất gôm

  Giải thích EN: 1. a thick, viscous excretion from certain trees and plants that is hard and brittle when dry but becomes gelatinous and sticky when mixed with water.a thick, viscous excretion from certain trees and plants that is hard and brittle when dry but becomes gelatinous and sticky when mixed with water. 2. a product that is made from, contains, or resembles such a substance.a product that is made from, contains, or resembles such a substance.

  Giải thích VN: 1. chất tiết nhờn, đặc từ một số loại cây, trở nên cứng khi khô nhưng sền sệt và dính khi trộn vào nước. 2. một sản phẩm làm từ, chứa, hay tương tự chất như vậy.

  Kỹ thuật chung

  nhựa cây
  gôm
  gôm xăng
  nhựa thông
  nước
  phết keo

  Kinh tế

  gôm

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X