• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to harp on one string
  cứ chơi mãi một điệu

  Xem thêm string

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X