• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to have (put, set) one's foot on the neck of somebody
  đè đầu cưỡi cổ ai

  Xem thêm foot

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X