• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to leave sb to his own devices/to himself
  để mặc ai tự xoay sở lấy

  Xem thêm leave

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X