• /him´self/

  Thông dụng

  Đại từ phản thân

  Tự nó, tự mình
  he hurt himself
  tự nó làm đau nó
  Chính nó, chính hắn, chính ông ta, chính anh ta
  he himself told me
  chính hắn đã bảo tôi

  Cấu trúc từ

  by himself
  một mình
  he sits by himself in the cavern
  hắn ngồi một mình trong hang
  Tự mình
  he learns French by himself
  hắn tự học tiếng Pháp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X