• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to let the grass grow under one's feet
  đợi nước tới chân mới nhảy

  Xem thêm foot

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X