• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to lie on the bed one has made
  as one makes one's bed, so one must lie in it

  Xem thêm lie

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X