• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to make an honest woman of someone
  cưới xin tử tế một người đàn bà sau khi đã chung chạ với nhau

  Xem thêm honest

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X