• BrE & NAmE /'wʊmən/
  Số nhiều women

  Thông dụng

  Đàn bà, phụ nữ, người phụ nữ đã trưởng thành
  a single woman
  một người đàn bà không lấy chồng
  a woman of the world
  người đàn bà lịch duyệt
  Mụ (một kiểu nói xúc phạm)
  shut up, woman!
  câm miệng đi, mụ kia!
  Nữ giới, phụ nữ (nói chung)
  Woman's right
  Nữ quyền
  Kẻ nhu nhược (như) đàn bà
  ( theỵwoman) nữ tính, tính cách người phụ nữ
  something of the woman in his character
  một cái gì có tính chất đàn bà trong tính tình của anh ta
  (từ cổ,nghĩa cổ) bà hầu cận (của vua, của một nhà quý tộc)
  (tạo thành danh từ ghép) người nữ liên quan đến
  chairwoman
  nữ chủ tịch
  horsewoman
  nữ kỵ sĩ
  sportswoman
  nữ vận động viên
  a woman artist
  một nữ nghệ sĩ
  a woman friend
  một bạn gái
  tied to woman's apron-strings
  bị đàn bà xỏ mũi
  Woman's wit
  Linh tính, sự khôn ngoan
  a woman with a past
  người đàn bà đã từng trốn chúa lộn chồng
  a woman of easy virtue
  gái điếm

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  nữ

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  man

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X