• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to price one's goods out of the market
  hét giá hàng của mình quá cao, đòi giá cắt cổ

  Xem thêm goods

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X