• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to pull someone's chestnut out of the fire
  (tục ngữ) bị ai xúi dại ăn cứt gà

  Xem thêm chestnut

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X