• Kỹ thuật chung

  làm tròn
  to round down
  làm tròn xuống
  to round off
  làm tròn xuống
  to round up
  làm tròn lên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X