• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to see which way the cat jumps; to wait for the cat to jump
  đợi gió xoay chiều, đợi gió chiều nào thì theo chiều ấy

  Xem thêm cat

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X