• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to see which way the wind is blowing
  biết rõ gió sẽ thổi hướng nào, hiểu rõ tình thế

  Xem thêm blow

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X