• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Hóa học & vật liệu

  thổi khí để trộn

  Giải thích EN: The introduction of compressed air at the bottom of a container or tank to mix the liquid inside the container. Giải thích VN: Tạo ra khí nén ở đáy thùng để trộn chất lỏng có trong đó.

  Xây dựng

  sự thổi (khí)
  sự thổi (thủy tinh)
  sự thổi thoáng
  sự thổi thông

  Kỹ thuật chung

  phun
  blowing cone
  nón phun (dung nham)
  blowing sand
  sự phun cát
  blowing well
  giếng tự phun
  blowing well
  giếng phun
  sand blowing nozzle
  ống phun cát
  sand-blowing nozzle
  vòi phun cát
  sự ngắt
  blowing out
  sự ngắt mạch
  sự phun
  blowing sand
  sự phun cát
  sự quạt gió
  sự thổi
  air blowing
  sự thổi gió
  blowing down
  sự thổi tắt
  blowing off
  sự thổi gió
  blowing out
  sự thổi tắt
  blowing sand
  sự thổi cát
  blowing through
  sự thổi qua
  film blowing
  sự thổi màng
  mould blowing
  sự thổi theo khuôn
  mouth blowing
  sự thổi bằng miệng
  paste mould blowing
  sự thổi khuôn quay bột nhão
  pipeline blowing-out
  sự thổi qua (đường) ống
  repeated blowing
  sự thổi quá (trong lò chuyển)
  repeated blowing
  sự thổi sâu (trong lò chuyển)
  steam blowing
  sự thổi hơi
  turn mold blowing
  sự thổi khuôn quay
  turn mould blowing
  sự thổi khuôn quay
  vacuum blowing
  sự thổi (thủy tinh) trong chân không
  sự thổi thủy tinh
  vacuum blowing
  sự thổi (thủy tinh) trong chân không

  Kinh tế

  sự phun khí
  sự thổi khí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X