• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to set someone on his feet
  d? ai d?ng d?y

  Xem thêm set

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X