• Thông dụng

  Thành Ngữ

  to spit off (up)
  làm vỡ ra; vỡ ra, tách ra

  Xem thêm split

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X