• /spit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái xiên (nướng thịt trong lò quay)
  Mũi đất (nhô ra biển)
  Bờ ngầm

  Ngoại động từ

  Đâm xuyên (nhô ra biển)
  Xiên (thịt để nướng trong lò quay)

  Danh từ

  Sự khạc, sự nhổ
  Nước bọt, nước dãi (người)
  Sự phun phì phì (mèo); dãi sâu bọ
  Cơn mưa lún phún, cơm mưa ngắn, trận mưa tuyết ngắn
  Trứng (sâu bọ)
  (thông tục) vật giống như hệt, người giống như hệt
  he is the very spit of his father
  anh ta giống bố như hệt
  the spit and image of somebody
  (thông tục) người giống hệt ai
  spit and polish
  lau chùi sạch bóng

  Nội động từ .spat

  Khạc, nhổ nước bọt
  to spit in someone's face
  nhổ vào mặt ai, khinh bỉ ai
  Phun phì phì (mèo)
  Làu bàu
  Mưa lún phún
  Bắn, toé (lửa); toé mực (bút)

  Ngoại động từ

  Khạc, nhổ (nước bọt)
  Thốt ra, phun ra, nói to, khai ra
  to spit an oath
  thốt ra một lời nguyền rủa
  to spit at
  phỉ nhổ (ai); coi (ai) như rác
  to spit out
  khạc ra
  Phun ra, nói hở ra (điều bí mật)
  spit it out!
  muốn nói gì thì nói nhanh lên!
  to spit upon
  (như) to spit at
  to spit up
  nôn, trớ (sữa)

  Danh từ

  Chiều sâu của đất bằng chiều dài của lưỡi một cái mai
  to gig it two spits deep
  đào sâu hai mai

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  doi đất (nhô ra biển)

  Xây dựng

  bể sâu xắn mai
  cái xẻng

  Kỹ thuật chung

  cái mai
  chảy ra
  cơn mưa ngắn
  doi cát
  phun ra

  Kinh tế

  que xiên
  xiên thành xâu (Cá)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  swallow

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X