• Idioms

    To take a quick nap after lunch
    Ngủ trưa một chút sau khi ăn(trưa)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X