• Idioms

    To take the bull by the horn
    Can đảm, dám làm, chấp nhận rủi ro

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X