• Idioms

    To take the run for one's money
    Được hưởng sự vui tương ứng với tiền bỏ ra

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X