• (đổi hướng từ Toe hold)

  Thông dụng

  Danh từ

  Bước đệm (có thể dẫn đến thành công)
  The firm is anxious to gain a toehold in the North American market.
  Công ty mong muốn đặt được bước đệm trên thị trường Bắc Mỹ.

  Xây dựng

  nền [sự gia cố nền]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X