• /nɔ:θ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hướng bắc, phương bắc, phía bắc
  in the north
  ở phương bắc
  to the north of
  ở phía bắc của
  Miền bắc; phía Bắc; phương Bắc
  Gió bấc

  Tính từ

  Bắc, bấc
  the north pole
  Bắc cực
  the north wind
  gió bấc
  the North star
  sao Bắc đẩu

  Phó từ

  Về hướng bắc, ở phía bắc
  going north
  đi về phía bắc
  lying north
  ở phía bắc
  north and south
  từ bắc chí nam

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  gió bắc

  Giao thông & vận tải

  phuơng băc
  true north
  phương bắc thực (đạo hàng)
  về phía bắc
  về phuơng bắc

  Xây dựng

  gió bấc

  Kỹ thuật chung

  phía bắc
  north point
  điểm phía bắc
  phương Bắc
  compass north
  phương Bắc la bàn
  geographic (al) north
  phương Bắc địa lý
  geographic (al) north
  phương Bắc thực
  geographical north
  phương bắc địa lý
  geographical north
  phương bắc thực
  magnetic north
  phương bắc từ
  magnetic north
  phương Bắc từ tính
  north arrow
  mũi tên chỉ phương bắc
  north condition
  điều kiện phương Bắc
  true North
  Phương Bắc địa lý
  true north
  phương bắc thực
  true north
  phương bắc thực (đạo hàng)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective, adverb
  south

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X